InStaat IS Teambuilding

Aan teams en samenwerking worden tegenwoordig hoge eisen gesteld. Een goed functionerend team is niet alleen op elkaar ingespeeld, maar realiseert meer dan de som van de individuele inspanningen. De synergie in een team ontstaat wanneer teamleden zelf de meerwaarde ervaren om persoonlijke krachten en ontwikkelingskansen op een juiste manier te benutten. 'Teambuilding' helpt via speciale methoden en technieken medewerkers in teams met elkaar samen te werken. Afhankelijk van de gewenste verbetering gaan we in op de eigenschappen van de teams, de waarden en normen die overeenkomen en verschillen, samenwerking, teamstijlen, probleemoplossing en conflicthantering. Samen meer bereiken leidt tot gemotiveerd personeel en een aanzienlijke rendementsverhoging.