InStaat en MVO

Steeds vaker streven bedrijven naar goede financiële resultaten op een maatschappelijk verantwoorde manier, met aandacht voor markt, mens en milieu. Een balans vinden tussen people, planet en profit leidt immers in de meeste gevallen tot betere resultaten voor zowel bedrijf als samenleving.

GoedVoorBeeld

Het project GoedVoorBeeld is een initiatief van InStaat. In dit project kunnen organisaties en hun medewerkers Goede Doelen steunen door deelname aan een fotowedstrijd. Binnen ieder bedrijf sluit de wedstrijd aan op een actueel thema en een gekozen Goed Doel. Nadat een aantal van uw medewerkers hun beste, leukste, liefste of mooiste foto's hebben ingezonden naar de site goedvoorbeeld.nu, maakt een vooraf samengestelde jury een eerste selectie. Daarna volgen twee stemrondes binnen uw eigen bedrijf en start onder uw medewerkers de fondsenwerving voor de overgebleven foto's.

Uw bedrijf verdubbelt na afloop de opbrengsten voor de winnende foto. Met GoedVoorBeeld snijdt het mes aan twee kanten. Het brengt medewerkers in beweging, versterkt de samenwerking en vergroot het werkplezier terwijl het ondertussen een Goed Doel een klinkend resultaat oplevert.